விக்ரமின் பிறந்தநாள் பரிசாக ’10 எண்றதுக்குள்ள’ பர்ஸ்ட் லுக்!