‘புலி’ வேட்டை ஆரம்பம்; பரவசத்தில் விஜய் ரசிகர்கள்!